อัตราค่าเข่า

NEW ALPHARD

ปี 2020-2023

NEW ALPHARD ปี 2020-2023
ค่าเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ Alphard
ราคาเริ่มต้น ใช้ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล วันล่ะ 5,500บาท
ราคาเริ่มต้นใช้เดินทาง ต่างจังหวัด ราคาวันล่ะ 6,500 บาท
ค่าเช่ารถ แบบขับเอง Alphard
ราคาเริ่มต้น ใช้เดินทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล ราคา 5,900 บาท
ราคาเริ่มต้น ใช้เดินทางต่างจังหวัด ราคา วันล่ะ 6,900 บาท
ค่าเช่ารถพร้อมพนักงาน รับ-ส่ง สนามบิน
จำนวน 1 เที่ยว ราคาเพียง 3,500 บาท ต่อเที่ยว ( ราคานี้รวมทุกอย่าง ไม่บวกเพิ่ม )
จำนวน 2 เที่ยว ราคาเพียง 2,800 บาท ต่อเที่ยว ( ราคานี้รวมทุกอย่าง ไม่บวกเพิ่ม )

** หากลูกค้าเช่าหลายวัน หรือ เช่า รายเดือน มีราคาพิเศษ สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้**

NEW ALPHARD

ปี 2024

NEW ALPHARD ปี 2024
ค่าเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ Alphard
ราคาใช้ในกรุงเทพฯและปริมณฑล วันล่ะ 7,900บาท
ราคาใช้เดินทาง ต่างจังหวัด ราคาวันล่ะ 8,900 บาท
ค่าเช่ารถ แบบขับเอง Alphard
ราคาใช้เดินทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล ราคา 8,900 บาท
ราคาใช้เดินทางต่างจังหวัด ราคา วันล่ะ 9,900 บาท
ค่าเช่ารถพร้อมพนักงาน รับ-ส่ง สนามบิน
จำนวน 1 เที่ยว ราคาเพียง 4,900 บาท ต่อเที่ยว ( ราคานี้รวมทุกอย่าง ไม่บวกเพิ่ม )

** หากลูกค้าเช่าหลายวัน หรือ เช่า รายเดือน มีราคาพิเศษ สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้**

Mercedes Benz

S 500e

Mercedes Benz S 500e
ค่าเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ Mercedes Benz
ราคาเริ่มต้น ใช้ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล วันล่ะ 15,000บาท
ราคาเริ่มต้นใช้เดินทาง ต่างจังหวัด ราคาวันล่ะ 16,000 บาท
ค่าเช่ารถพร้อมพนักงาน รับ-ส่ง สนามบิน
จำนวน 1 เที่ยว ราคาเพียง 4,500 บาท ต่อเที่ยว ( ราคานี้รวมทุกอย่าง ไม่บวกเพิ่ม )
จำนวน 2 เที่ยว ราคาเพียง 4,200 บาท ต่อเที่ยว ( ราคานี้รวมทุกอย่าง ไม่บวกเพิ่ม )

** หากลูกค้าเช่าหลายวัน หรือ เช่า รายเดือน มีราคาพิเศษ สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้**

Hyundai H1

NEW ALPHARD ปี 2020-2023
ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ Hyundai H1
ราคาเริ่มต้น ใช้เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา 2,900 บาท
ราคเริ่มต้น ใช้เดินทางต่างจังหวัด ราคา วันล่ะ 3,500 บาท
ค่าเช่ารถ แบบขับเอง Hyundai H1
ราคาเริ่มต้น ใช้เดินทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล ราคา 2,900 บาท
ราคาเริ่มต้น ใช้เดินทางต่างจังหวัด ราคา วันล่ะ 3,500 บาท
ค่าเช่ารถพร้อมพนักงาน รับ-ส่ง สนามบิน
จำนวน 1 เที่ยว ราคาเพียง 2,500 บาท ต่อเที่ยว (ราคานี้รวมทุกอย่าง ไม่บวกเพิ่ม)
จำนวน 2 เที่ยว ราคาเพียง 2,200 บาท ต่อเที่ยว (ราคานี้รวมทุกอย่าง ไม่บวกเพิ่ม)

** หากลูกค้าเช่าหลายวัน หรือ เช่า รายเดือน มีราคาพิเศษ สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้**

New Majesty

ปี 2020

NEW ALPHARD ปี 2020-2023
ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ Majesty
ราคาเริ่มต้น ใช้เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา 4,000 บาท
ราคเริ่มต้น ใช้เดินทางต่างจังหวัด ราคา วันล่ะ 4,500 บาท
ค่าเช่ารถ แบบขับเอง Majesty
ราคาเริ่มต้น ใช้เดินทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล ราคา 4,000 บาท
ราคาเริ่มต้น ใช้เดินทางต่างจังหวัด ราคา วันล่ะ 4,500 บาท
ค่าเช่ารถพร้อมพนักงาน รับ-ส่ง สนามบิน
จำนวน 1 เที่ยว ราคาเพียง 2,500 บาท ต่อเที่ยว (ราคานี้รวมทุกอย่าง ไม่บวกเพิ่ม)
จำนวน 2 เที่ยว ราคาเพียง 2,200 บาท ต่อเที่ยว (ราคานี้รวมทุกอย่าง ไม่บวกเพิ่ม)

** หากลูกค้าเช่าหลายวัน หรือ เช่า รายเดือน มีราคาพิเศษ สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้**

New Hyndai Staria

ปี 2020

NEW ALPHARD ปี 2020-2023
ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ Hyndai Strria
ราคาเริ่มต้น ใช้เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา 3,900 บาท
ราคเริ่มต้น ใช้เดินทางต่างจังหวัด ราคา วันล่ะ 4,500 บาท
ค่าเช่ารถ แบบขับเอง Hyndai Strria
ราคาเริ่มต้น ใช้เดินทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล ราคา 3,900 บาท
ราคาเริ่มต้น ใช้เดินทางต่างจังหวัด ราคา วันล่ะ 4,500 บาท
ค่าเช่ารถพร้อมพนักงาน รับ-ส่ง สนามบิน
จำนวน 1 เที่ยว ราคาเพียง 2,800 บาท ต่อเที่ยว (ราคานี้รวมทุกอย่าง ไม่บวกเพิ่ม)
จำนวน 2 เที่ยว ราคาเพียง 2,500 บาท ต่อเที่ยว (ราคานี้รวมทุกอย่าง ไม่บวกเพิ่ม)

** หากลูกค้าเช่าหลายวัน หรือ เช่า รายเดือน มีราคาพิเศษ สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้**

New Toyota Commuter

ปี 2020

NEW ALPHARD ปี 2020-2023
ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ Toyota Commuter
ราคาเริ่มต้น ใช้เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา 2,300 บาท
ราคเริ่มต้น ใช้เดินทางต่างจังหวัด ราคา วันล่ะ 2,500 - 3,000 บาท
ค่าเช่ารถพร้อมพนักงาน รับ-ส่ง สนามบิน
จำนวน 1 เที่ยว ราคาเพียง 1,800 บาท ต่อเที่ยว (ราคานี้รวมทุกอย่าง ไม่บวกเพิ่ม)
จำนวน 2 เที่ยว ราคาเพียง 1,500 บาท ต่อเที่ยว (ราคานี้รวมทุกอย่าง ไม่บวกเพิ่ม)

** หากลูกค้าเช่าหลายวัน หรือ เช่า รายเดือน มีราคาพิเศษ สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้**